„O casă în care fiecare se simte bine; o casă în care personalitatea fiecăruia, ideile creative și valorile spirituale contează…”

Pentru participarea la Olimpiada Culinară, ce se va desfășura în perioada 02-07 Februarie 2024 în Stuttgart – Germania, împreună cu Chef Kiss Florin, am selectat cei mai talentați tineri bănățeni!

Practica te face maestru!

„A educa înseamnă a modela, a forma, a da contur. Și, cu cât acest contur devine mai pronunțat, desăvârșit, cu atât procesul de educare se îndreaptă mai mult spre realitate, spre progres.”

A. Kolping

Educația și formarea reprezintă o prioritate pentru noi. A învăța și a acționa sunt trăsăturile esențiale ale activității noastre la toate nivelurile.

Formarea facilitează organizarea vieții personale într-un mod conștient și independent. Este baza unei vieți calitative și autonome.

Dezvoltăm concepte, ne implicăm și acționăm conștient pentru a influența și schimba societatea în care trăim. Susținem învățământul profesional dual, organizăm cursuri de formare profesională, stagii de practică, acordăm burse.

 

Brașov

Acum și în Timișoara!

Învățământ profesional dual

Ce este sistemul de învățământ dual?


Procesul de educație sau formare într-o instituție de învățământ sau într-un centru de formare sunt combinate cu formarea la locul de muncă, în cadrul companiilor încă din clasa a IX-a, la firmele care, pot deveni, ulterior, potențiali angajatori.

Cum a început totul?


2006 – cursuri de formare profesională de 6 luni pentru bucătari, ospătari, cameriste

2015 – am devenit parteneri de practică pe învățământul profesional clasic


2016 – am organizat întâlniri cu diferiți parteneri în vederea înființării Școlii Profesionale în sistem dual


2017 – am înființat Cool Academy – prima școală profesională duală în domeniul ospitalității din România și am început să primim primii elevi


2022 – extindem conceptul în Timișoara


Învățământul profesional dual oferă posibilitatea de calificare și perfecționare în domeniul hotelier, al pensiunilor turistice și agro-turistice. În atenția muncii noastre se află omul ca profesionist. Încurajăm cursanții să-și dezvolte aptitudinile, talentele, să dobândească noi competențe prin care să devină competitivi pe piața muncii.

Deprinderea unor abilități practice în meseriile tradiționale este o prioritate pentru noi!

Organizăm ateliere demonstrative pentru promovarea meseriilor tradiționale!

Organizăm acțiuni de voluntariat și implicare civică!