Ianuarie 2021

La mijlocul lunii ianuarie d-ul Ovidiu Ganț, deputat din partea minorității germane în Parlamentul României, a vizitat șantierul. A fost informat despre conceptul proiectului și și-a exprimat susținerea pentru un asemenea proiect pentru cartierul Fabric și pentru Timișoara.

În luna ianuarie au continuat lucrările de montaj ale ferestrelor și ușilor exterioare. Tot la exterior se montează și termosistemul și sistemul pluvial.

Lucrările de instalații electrice au fost demarate de către firma Biconect SRL din Timișoara. Deși pentru o perioadă destul de lungă de timp au fost temperaturi negative, s-a continuat lucrarea și în interior, la tavane.

Este îmbucurător că donatorii din străinătate și din țară sunt alături și susțin în continuare proiectul, iar oamenii politici precum d-ul deputat Ovidiu Ganț își manifestă interesul și încurajează demersurile în vederea edificării unui asemenea proiect.