1-10 mai

S-a lucrat la zidăria de la etajul 1, iar pe latura dinspre stradă a clădirii s-a finalizat cofragul și se montează oțelul beton pentru planșeu.

Montajul otelului beton pentru realizarea bandou-lui de la parter este o provocare, având în vedere “dantelăria” proiectată.

Finanțarea proiectului întâmpină greutăți datoirtă pandemiei. Prin acceptarea proiectului în cadrul IMM Invest mai avem o speranță …